Rebem els alumnes de 3r d'ESO per parlar d'Smart Cities

Dilluns, 26 de febrer de 2024

El projecte d’Smart Cities s’aborda des de l’àmbit sociolingüístic amb l’alumnat de 3r d’ESO, i està  centrat en les conseqüències del canvi climàtic.

El projecte Smart Cities es tracta d'una iniciativa centrada en la conscienciació de l’alumnat, de les conseqüències del canvi climàtic i quines solucions es poden aplicar per poder fer-hi front, a més d'abordar també l’àmbit lingüístic, posant a prova els coneixements de les diferents llengües, català, castellà i anglès, per poder-se comunicar amb diferents agents per extreure informació i/o exposar els projectes elaborats. 

Durant el primer trimestre, sis representants de cada grup classe de 3r d’ESO van assistir a l’exposició Smart Cities a Barcelona. Aquests representants eren, a la vegada, els representants dels diferents grups de treball cooperatiu de cada classe. 

En aquesta exposició, l’alumnat es va reunir amb diferents empreses, tant catalanes com espanyoles i internacionals. Un cop fetes les entrevistes, aquests representants van fer un retorn de les entrevistes realitzades als seus grups classe i van decidir, de forma col·lectiva, tirar endavant un projecte per millorar el nucli de Gurb. 

Un cop decidit el projecte, diferents representants de cada grup cooperatiu es van unir per realitzar un estudi per la realització d’una proposta de millora territorial i sostenible per al municipi de Gurb. Un cop realitzats els projectes, els responsables de crear aquests estudis s’han pogut reunir amb representants de l’Ajuntament de Gurb per poder exposar els seus plans de millora. 

Finalment, durant el tercer trimestre es crearà una sinergia amb l’escola de Gurb per poder acabar d’exposar el projecte treballat a classe i poder donar a conèixer els resultats trobats.

Darrera actualització: 7.03.2024 | 16:44