RECORDEU la prohibició de fer foc als terrenys forestals sense autorització

Dimecres, 15 de juny de 2022 a les 00:00

Recordeu que fins al 15 d’octubre del 2022 no es pot encendre foc en terreny forestal. La norma afecta els terrenys forestals així com la franja de 500 metres que els envolta

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural recorda que entre el 15 de març i el 15 d'octubre del 2022 és prohibit fer foc als terrenys forestals sense autorització.

No es pot fer foc sense autorització

Aquesta prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Acció Climàtica. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Darrera actualització: 22.06.2022 | 08:01