Sol·licitud d'ajut per subministraments energètics

Dimarts, 2 de març de 2021 a les 09:00

Us comuniquem que, des del Consorci d’Osona de Serveis Socials i els ajuntaments de la comarca d’Osona, s’obre una convocatòria d’ajuts, que tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.).

Les sol·licituds es podran presentar per Internet a través de la web del Consorci, directament als respectius ajuntaments de la comarca que formin part d’aquesta convocatòria, o a les oficines del Consorci de Serveis Socials d’Osona, Edifici Vicus – Av. del Mercat, 8, 3 planta – 08500 Vic.

El termini màxim per a presentar la sol·licitud, juntament amb les factures i els comprovants de pagament de les factures, finalitza el 31 de març de 2021.

Us adjuntem la sol·licitud d’ajut per subministraments energètics. Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronats al municipi, i viure de forma habitual a l’habitatge.

Per concedir els ajuts es tindran en compte les següents valoracions econòmiques, descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450€. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.

Els beneficiaris del tram A hauran de complir algun dels criteris següents:

  • Acreditació de família nombrosa
  • Resolució de grau de dependència
  • Acreditació de família monoparental
  • Reconeixement d’almenys un 33% de discapacitat

Els beneficiaris del tram B i C, si no superen els llindars econòmics, la sol·licitud serà concedida.

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició. Podeu contactar amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials al telèfon 931 710 073 de dilluns a dijous de 9:00 a 18:00h i divendres de 9:00 a 14:00h o a través de subministraments@cssosona.cat

Darrera actualització: 03.03.2021 | 10:59