Accessos a l'institut de Gurb

L’àmbit del present projecte es situa en el límit sud-oest del Pla Parcial “El Soler-1”, al terme municipal de Gurb. El futur vial delimitarà amb el nou Institut de Secundària de Gurb, pel costat est, i pel costat oest amb terrenys de titularitat privada de qualificació rústica. Connectarà amb el carrer de l’Olivera que transcorre perpendicularment al nou vial, pel costat nord, així com també amb el carrer de l’Ametller. A la vessant sud, hi trobem el Torrent de l’Esperança, que delimita també la parcelꞏla on es construirà el nou IES.

Darrera actualització: 01.07.2022 | 11:06