Implantació del carril bici al carrer Sant Roc i carrer Sant Fruitós

L’any 2021, l’Ajuntament de Gurb encarrega el present projecte executiu d’implantació d’un carril bici al carrer Sant Roc i carrer Sant Fruitós a Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, sl.

L’antecedent més important del present projecte és l’Estudi de reordenació i pacificació del carrer Sant Roc i entorn redactat l’any 2020 per l’empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, on es proposaven diferents alternatives de carrils bici en tot l’entorn.
L’objecte del present projecte és actualitzar i desenvolupar a nivell executiu la proposta de carril bici al carrer Sant Roc i carrer Sant Fruitós realitzat a l’estudi esmentat .

Els objectius estratègics que es volen aconseguir amb el projecte són:

  • Habilitar una connexió còmode i segura entre l’Institut de Gurb amb xarxa urbana, alhora que es cobreix també la zona industrial i esportiva de l’àmbit.
  • Induir o afavorir el canvi modal cap a la bicicleta pels desplaçaments d’oci i obligat entre ambdues parts del municipi.
  • Reduir la intensitat de trànsit de vehicles motoritzats al carrer Sant Roc.
  • Reduir la contaminació atmosfèrica mitjançant l’afavoriment del canvi modal cap a la mobilitat en bicicleta. Aquesta reducció implica efectes positius sobre la salut de la població local i sobre els efectes sobre el canvi climàtic global.
  • Reduir les externalitats negatives produïdes pel vehicle privat motoritzat a través de l’afavoriment del canvi modal cap a la bicicleta.
  • Reduir la dependència de persones que no disposen de vehicle motoritzat per als desplaçaments entre els nuclis.
Darrera actualització: 01.07.2022 | 11:08