Substitució obra drenatge transversal del camí de Vespella sobre el rec de la Coromina

El present projecte té per objecte la substitució de l'obra de drenatge transversal que actualment es troba al camí de Vespella al seu pas per sobre del Rec de la Coromina, per adequar-la i dimensionar-la d'acord a la normativa de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Darrera actualització: 1.07.2022 | 11:05