Accessos a l'institut de Gurb

L’Ajuntament de Gurb ha finalitzat les obres de construcció d’urbanització interior dels accessos al nou institut de Gurb, en execució. L’àmbit del present projecte es situa en el límit sud-oest del Pla Parcial “El Soler-1”, al terme municipal de Gurb. El vial realitzat amb plataforma única sense barreres arquitectòniques, i amb accés restringit a personal i serveis, i serà un espai exterior pacificat de trànsit que permetrà accedir per diferents punts al nou institut en construcció.

S’ha dotat de les infraestructures de serveis necessàries i d’enllumenat exterior.

Cost de l’actuació:  314.600,00€

Contractista:  Arenes i Graves Castellot, S.A.

Projecte: Berrysar sl

Direcció d'obra: Serveis Tècnics municipals.

Darrera actualització: 27.02.2023 | 14:14