Endegament del tram del Rec del Romeu comprès entre la via del ferrocarril i el carrer Barcelona del polígon industrial Mas Galí de Gurb

L’Ajuntament de Gurb ha finalitzat les obres d’endegament del rec Romeu en uns 50m amb la finalitat de millorar la capacitat hidràulica del rec en aquest tram urbà, i que suposava un punt crític en episodis de pluges intenses.

L’obra ha consistit en la realització d’un calaix de formigó armat de 3.5mx1,25m, amb unes vores atalussades i enjardinades. S’ha aprofitat l’actuació per millorar els tancats perimetrals, baranes, neteja dels passos dels ponts existents i l’eliminació d’espècies invasores que hi havia al torrent com la canya americana.

  • Cost de l’actuació: 145.200,00€
  • Contractista: Arenes i Graves Castellot, S.A.
  • Projecte: ABM
  • Direcció d'obra: Larix d'Enginyeria, S.A.
Darrera actualització: 1.07.2022 | 11:05