Renovació de l'enllumenat públic subvencionat per la Diputació de Barcelona

L'Ajuntament de Gurb ha realitzat les obres de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi de Gurb.

Les obres s'han executat dins el termini fixat en el contracte i segons consta en el certificat final d'obra, emès per la direcció facultativa, aquestes han estat finalitzades el dia 27 d'abril de 2023, i que l'import total del pressupost executat és de 483.680,56 € (IVA Inclòs), i han estat subvencionades per la seva totalitat per la Diputació de Barcelona.

Aquestes obres eren necessàries tenint en compte que l'enllumenat públic representa una de les majors factures energètiques dels municipis i que el preu de l'energia elèctrica s'ha incrementat en els darrers anys, els projectes de millora de l'enllumenat públic dels municipis representen un estalvi econòmic important que ajuda a reduir les despeses energètiques del capítol 2, reduir les emissions de GEH i conseqüentment, ajuden a complir amb els objectius del Pacte d'Alcaldes.

Darrera actualització: 7.03.2024 | 14:19