Conveni de delegació de competències servei de recollida

El Consell Comarcal es fa càrrec de la prestació en el terme municipal de Gurb dels serveis següents, definits al pla de gestió annex a aquest conveni:

  •  Recollida de fracció orgànica - Recollida de multiproducte
  •  Recollida de vidre (envàs)
  •  Recollida de fracció resta
  •  Recollida de residus voluminosos
  •  Neteja viària - Servei de deixalleria mòbil
  •  Altres serveis: la recollida d’herba i fracció vegetal, el rentat de contenidors, la reparació de contenidors de la via pública, l’adquisició i reposició d’elements de contenció, la campanya informativa d’implantació del canvi de model de recollida, la neteja de les àrees d’aportació de residus municipals, el transport de caixes de residus fins a les instal·lacions de tractament i serveis extres.

Signat en data  18 d'octubre de 2022.  El conveni tindrà una durada inicial de QUATRE anys amb la possibilitat de pròrroga per quatre anys més, per acord exprés d’ambdues parts. 

 

Darrera actualització: 2.08.2023 | 09:53