Conveni sobre l'assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'habitants dels Ens locals (AGIPH) per la Diputació de Barcelona

L'objecte d'aquest conveni el constitueix l'assumpció per la Diputació de Barcelona de la gestió informatitzada del Padró d'habitants del municipi de Gurb.

L'assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'habitants (per acrònim, AGIPH) es surà a terme per virtut de l'encomanada de gestió que, en favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ajuntament del municipi titular del Padró d'habitants.

Conveni signat desembre 2020.

Darrera actualització: 10.05.2022 | 11:30