Plantilla i retribucions

Relació de llocs de treball i retribucions

  • En sessió del Ple de l’Ajuntament de data 14 de febrer de 2022, es va acordar un increment de retribucions d'acord a la Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2022.
  • En sessió del Ple de l'Ajuntament de data 14 de novembre de 2022, es va acordar un increment addicional de les retribucions del personal al sector públic derivada del RD-Llei 18/2022, de 18 d'octubre.

Plantilla del personal de l'Ajuntament de Gurb

A. PERSONAL FUNCIONARI

PLACES

NIVELL

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA 

Secretari-Interventor amb habilitació nacional (Grup A1)

1

26

42.204,86€

Administratives (Grup C1)

2

22

24.490,56€

 

 B. PERSONAL DIRECTIU/ CÀRRECS DE CONFIANÇA                                             

 A l'Ajuntament de Gurb ni hi ha personal directiu ni càrrecs de confiança en la legislatura 2019-2023

 

C. PERSONAL LABORAL

PLACES

NIVELL

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA

Tècnic/a superior arquitecte/a (Grup A1)

1

30

36.540,38€

Tecnic/a mitjà arquitecte/a tècnic/a (Grup A2)

1

30

30.365,92€

Tècnic Administratiu (Grup A2)

1

17

19.298,62€

Aux. administratiu (Grup C2)

3

18

21.207,94€

Oficial 1 (Grup E)

1

14

25.599,82€

Oficial 2 (Grup E)

2

14

23.422,32€

Oficial 3 (Grup E)

1

10

22.319,72€

Oficial 4 (Grup E)

1

14

22.612,86€

Darrera actualització: 15.12.2022 | 10:18
Darrera actualització: 15.12.2022 | 10:18