Pressupostos i plantilles


Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Gurb i els seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir als pressupostos i plantilles de l'Ajuntament de Gurb

Darrera actualització: 2.08.2023 | 10:52
Darrera actualització: 2.08.2023 | 10:52