Resolucions d'Alcaldia 2020

Relació de Decrets aprovats durant l'any 2020, els quals consten a les actes dels plens corresponents

 • 001_2020. Cancel. aval obra camí i passera Can Bussanya.
 • 002_2020. Adjudicació.
 • 003_2020. Adjudicació.
 • 004_2020. Admesos i senyal prova psicotecnica.
 • 005_2020. Adjudicació prova psicotècnica.
 • 006_2020. Activitats Exp 018_2016.
 • 007_2020. Activitats Exp 027_2019.
 • 008_2020. Activitats Exp 035_2019.
 • 009_2020. Nomenament tribunatl.
 • 010_2020. Designació de responsable programació teatre.
 • 011_2020. Incoació exp baixa ofici.
 • 012_2020. Aprov remesa factures TR2019.
 • 013_2020. Autorització obres Exp 141_2019.
 • 014_2020. Llicència primera ocupació Exp 007_2019.
 • 015_2020. Adjudicació.
 • 016_2020. Adjudicació contracte.
 • 017_2020. Aprov Pla SS.
 • 018_2020. Ordre del dia ple de gener.
 • 019_2020. Licitació.
 • 020_2020. Licitació àrea residus camí de Ronda.
 • 021_2020. Nomenament substituta vocal titular 2A.
 • 022_2020. Incoació exp baixa ofici.
 • 023_2020. Adjudicació.
 • 024_2020. Licitació.
 • 025_2020.Aprovació factures.
 • 026_2020. Autorització obres Exp 144_2019.
 • 027_2020. Autorització obres Exp 005_2020.
 • 028_2020. Trasllat centre tractament residus vehicles abandonats.
 • 029_2020. Llicència ocupació via pública.
 • 030_2020. Nomenament secretaria substituta.
 • 031_2020. Ajornament ple de gener.
 • 032_2020. Ordre del dia Ple 27 de gener.
 • 033_2020. Exempció vehicle municipal.
 • 034_2020. Esmena errades materials decret licitació.
 • 035_2020. Adjudicació.
 • 036_2020. Requer legal i ordre inspecció.
 • 037_2020. Adjudicació.
 • 038_2020. Adjudicació.
 • 039_2020. Adjudicació.
 • 040_2020.Ordre del dia ple de gener.
 • 041_2020Llicència primera ocupació Exp 009_2019.
 • 042_2020. Licitacioó contract serveis monitors lleure.
 • 043_2020. 1a modificació dec licitacio contracte menor servei monitors.
 • 044_2020. Licitació contracte servei menor sanitat vegetal.
 • 045_2020. Incoac clausura abocament clandes aigües residuals.
 • 046_2020. Llicència primera ocupació Exp 010_2020.
 • 047_2020. Adjudicació contracte desbrossat.
 • 048_2020. Devolució d'aval Exp 115_2015.
 • 049_2020. Aprovació factures remesa TRF202000003.
 • 050_2020. Arxiu canvi titularitat activ per incompliment requeriment esmena.
 • 051_2020. Arxiu canvi titularitat activ per incompliment requeriment esmena.
 • 052_2020. Arxiu canvi titularitat activ per incompliment requeriment esmena.
 • 053_2020. Incoac clausurar abocament clandes aigües residuals.
 • 054_2020. Autortzació obres Exp 006_2020.
 • 055_2020. Ordre del dia Ple febrer.
 • 056_2020. Devolució d'aval Exp 020_2019.
 • 057_2020. Comunicació ambiental Exp 009_2018.
Darrera actualització: 12.03.2020 | 17:56