Subvenció als establiments comercials, empreses i autònoms pel pagament de la taxa de residus comercials 2020

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment d’atorgament d’ajudes a establiments comercials, empreses i autònoms amb activitat legalment establerta al municipi de Gurb, que han hagut de tancar l’establiment com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19, per tal de sufragar parcialment la taxa de recollida de deixalles per l’activitat legalment establerta.

L’atorgament d’aquestes ajudes pretén assolir com a finalitat un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és un altre que ajudar al manteniment del teixit empresarial local i reprendre l’activitat econòmica del municipi de Gurb, que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments i a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.

Per Decret  217/2021, de data 3 de setembre es van atorgar un total de 8 ajuts per import de 8.489,05€, i se'n va denegar 1 per no complir amb el requisit de la Base 2.b) de les Bases reguladores per a l'atorgament de la subvenció.

Darrera actualització: 15.09.2021 | 14:32