Subvenció per asfalt de camins 2021

El municipi de Gurb és un municipi de la comarca d'Osona majoritàriament rural amb una extensió de 52 Km2 aproximadament i que compta aproximadament de 300 masies i cases rurals disperses en el territori i una gran amplitud de camins rurals, configurant així, un paisatge propi de la Catalunya Vella i rural.

Atès que el cost de manteniment i arranjament d'aquests camins és molt elevat, la voluntat d'alguns veïns del municipi de fer-se'n càrrec i mantenir-los en bones condicions per afavorir la connectivtat veïnal i el d'accessibilitat als nuclis de població, fan que aquestes actuacions tinguin un interès econòmic i social per a l'Ajuntament i, en general, la comunitat veïnal de Gurb.

Aprovades les bases i la convocatòria per acord de Ple de data 13 de setembre de 2021. El termini per a la presentació de sol.licituds començarà el dia 1 d'octubre de 2021 i finalitzarà el 29 de novembre de 2021.

L'any 2021 no s'ha atorgat cap subvenció per asfalt de camins.

Darrera actualització: 13.03.2024 | 09:10