Subvencions Eficiència Energètica 2023.

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores específiques per als ajuts per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i la protecció del medi ambient. Exercici2023.

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu incentivar i promoure la realització d'actuacions de millora d'eficiència i estalvi d'energia, com a mesura de lluita pel canvi climàtic i el foment de la sostenibilitat.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període següent: del 16 de desembre de 2022 al 30 de novembre de 2023.

 

Durant l'any 2023 s'han presentat 1 sol·licitud per aquesta subvenció:

  • 1 sol·licitud acceptada.

Import total subvencionat: 500,00 €

Darrera actualització: 12.03.2024 | 09:06