Modificació puntual núm.14 de les Normes Subsidiàries de Planejament.

Dijous, 18 de gener de 2024

La present Modificació de Planejament general té els objectius següents:

1. Redefinició de l'ús d'equipaments educatius que consta a la normativa de manera que hi quedin també reflectides les activitats relacionades amb la innovació, la recerca i altres anàlogues.

2. Adequar a les necessitats urbanístiques vigents, el paràmetre d'ocupació de les edificacions del Sistema d'Equipaments i dotacions.

 

Darrera actualització: 18.01.2024 | 13:11