Resolucions d'Alcaldia 2016

Relació de Decrets aprovats durant l'any 2016, els quals consten a les actes dels plens corresponents

 • 001/2016. Autorització parada mercat
 • 002/2016. Llicència urbanística Exp 133/15
 • 003/2016. Canvi de nom Exp 8/10
 • 004/2016. Llicència ambiental Exp 13/15 (A)
 • 005/2016. Llicència urbanística Exp 116/15 
 • 006/2016. Llicència ambiental Exp 10/13 (A)
 • 007/2016. Llicència urbanística Exp 1/16
 • 008/2016. Canvi de nom títol nínxol 28
 • 009/2016. Devolució d'aval Exp 100/15
 • 010/2016. Devolució d'aval Exp 119/15
 • 011/2016. Devolució d'aval Exp 64/10
 • 012/2016. Devolució d'aval Exp 58/15
 • 013/2016. Notificació Exp 12/15(i)
 • 014/2016. Llicència ambiental Exp 5/12(A)
 • 015/2016. Llicència ambiental canvi no substancial Exp 24/15(A)
 • 016/2016. Llicència urbanística Exp 4/16
 • 017/2016. Devolució d'aval Exp 115/15
 • 018/2016. Devolució d'aval Exp 28/12
 • 019/2016. Llicència ambiental Exp 2/16(A)
 • 020/2016. Devolució d'aval Exp 97/15
 • 021/2016. Devolució d'aval Exp 111/15
 • 022/2016. Canvi de nom Exp 9/10(A)
 • 023/2016. Devolució d'aval Exp 1/16
 • 024/2016. Pròrroga Pla Local de Joventut 2016-2019
 • 025/2016. Decret de rectificació pròrroga Pla Local de Jocentut
 • 026/2016. Llicència urbanística Exp 11/16
 • 027/2016. Llicència urbanística Exp 12/16
 • 028/2016. Autorització parada mercat.
 • 029/2016. Llicència ambiaental Exp 21/14(A)
 • 030/2016. Decret Admissió Exp 3/16
 • 031/2016. Decret Admissió Exp 7/16
 • 032/2016. Facultar alcalde per cancel.lació hipoteca
 • 033/2016. Llicència ambiental Exp 15/16(A)
 • 034/2016. Devolució d'aval Exp 91/14
 • 035/2016. Devolució d'aval Exp 126/15
 • 036/2015. Llicència urbanística Exp 17/16
 • 037/2016. Llicència urbanística Exp 16/16
 • 038/2016. Devolució d'aval Exp 131/15
 • 039/2016. Liquidació 2014 pressupsotos
 • 040/2016. Devolució d'aval Exp 122/15
 • 041/2016. Autorització parada mercat
 • 042/2016. Autorització parada mercat
 • 043/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2T 3T 4T 2015
 • 044/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 1T 2T 3T 4T 2015
 • 045/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 1T 2T
 • 046/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 1T 2T 3T
 • 047/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2014, 2015
 • 048/2016. Llicència urbanística Exp 18/16
 • 049/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2T 3T 4T 2014 i 1T 2T 3T 4T 2015
 • 050/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2015
 • 051/2016. Alta plataforma d'accés a les dades inexistència entecedents penals
 • 052/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 3T 4T 2014
 • 053/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 3T 4T 2014
 • 054/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2T 3T 4T 2015
 • 055/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2T 3T 4T 2015
 • 056/2016. Baixa padró habitants Exp 02/2016
 • 057/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 1T 2T 3T 4T 2015
 • 058/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 3T 2014 i 2T 3T 4T 2015
 • 059/2016. Acceptació urbanització
 • 060/2016. Llicència urbanística Exp 23/16
 • 061/2016. Llicència urbanística Exp 22/16
 • 062/2016. Devolució d'aval Exp 94/13
 • 063/2016. Llicència urbanística Exp 21/16
 • 064/2016. Llicència urbanística Exp 20/16
 • 065/2016. Llicència urbanística Exp 19/16
 • 066/2016. Devolució d'aval Exp 2/16
 • 067/2016. Devolució d'aval Exp 112/15
 • 068/2016. Autorització parada mercat
 • 069/2016. Decret admissió Exp 115/15
 • 070/2016. Llicència urbanística Exp 46/15
 • 071/2016. Llicència canvi no substancial Exp 030/2015(A)
 • 072/2016. Llicència canvi no substancial Exp 002/2004(A)
 • 073/2016. Devolució d'aval Exp 078/2015
 • 074/2016. Llicència urbanística Exp 028/2016
 • 075/2016. Llicència urbanística Exp 27/16
 • 076/2016. Autorització ambiental Exp 019/2014(A)
 • 077/2016. Llicència urbanística Exp 105/2015
 • 078/2016. Llicència ambiental Exp 007/2016(A)
 • 079/2016. Llicència primera ocupació Exp 001/2016(O)
 • 080/2016. Targeta aparcament.
 • 081/2016. Renumeració expedients gestor Genesy
 • 082/2016. Devolució d'aval Exp 106/2012
 • 083/2016. Adhesió protocol servei de préstec material esportiu i recreatiu
 • 084/2016. Llicència urbanística Exp 037/2016
 • 085/2016. Llicència ambiental Exp 007/2015(A)
 • 086/2016. Llicència urbanística Exp 038/2016
 • 087/2016. Canvi de nom Exp 023/2014(A) 
 • 088/2016. Canvi de nom Exp 004/2009(A)
 • 089/2016. Canvi de nom Exp 024/2000(A) Mas Martí
 • 090/2016. Llicència urbanística Exp 040/2016
 • 091/2016. Devolució d'aval Exp 015/2016
 • 092/2016. Devolució d'aval Exp 042/2012
 • 093/2016. Devolució d'aval Exp 042/2007
 • 094/2016. Devolució d'aval Exp 023/2016
 • 095/2016. Devolució d'aval Exp 009/2016
 • 096/2016. Baixa d'ofici def padró habitants
 • 097/2016. Permís municipal Exp 012/2016(A)
 • 098/2016. Devolució d'aval Exp 088/2015
 • 099/2016. Devolució d'aval Exp 120/2015
 • 100/2016. Baixa ofici padró habitants Exp 003/2016
 • 101/2016. Ampliació llicència ambiental Exp 011/2016(A)
 • 102/2016. Devolució d'aval Exp 018/2016
 • 103/2016. Sorteig membres meses Eleccions Generals
 • 104/2016. Llicència primera ocupació Exp 008/2015(O)
 • 105/2016. Devolució d'aval Exp 065/2008
 • 106/2015. Aprovació taxa cementiri
 • 107/2015. Llicència urbanística Exp 044/2016
 • 108/2016. Llicència urbanística Exp 045/2016
 • 109/2016. Llicència urbanística Exp 042/2016
 • 110/2016. Llicència urbanística Exp 031/2016
 • 111/2016. Llicència ambiental Exp 001/2016(A)
 • 112/2016. Devolució d'aval Exp 020/2016
 • 113/2016. Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial
 • 114/2016. Colònia de gats carrer Girona
 • 115/2016. Designació advocat i procurador Recurs
 • 116/2016. Canvi de nom Exp 040/2007(A)
 • 117/2016. Devolució aval Exp 028/2016
 • 118/2016. Llicència urbanística Exp 047/2016
 • 119/2016. Llicència urbanística Exp 046/2016
 • 120/2016. Devolució aval Exp 067/2016
 • 121/2016. Targeta aparcament
 • 122/2016. Permís municipal Exp 004/2016(A)
 • 123/2016. Devolució d'aval Exp 121/2015
 • 124/2016. Devolució aval Exp 044/2016
 • 125/2016. Permís focs artificials nit de Sant Joan
 • 126/2016. Devolució aval Exp 016/2016
 • 127/2016. Autorització parada mercat
 • 128/2016. Llicència activitats Exp 017/2012(A)
 • 129/2016. Devolució aval Exp 076/2015
 • 130/2016. Llicència urbanística Exp 125/15 bis
 • 131/2016. Llicència urbanística Exp 052/2016
 • 132/2016. Ampliació capacitat Exp 079/2003(A)
 • 133/2016. Llicència ambiental Exp 019/2016(A)
 • 134/2016. Renúncia parada mercat
 • 135/2016. Llicència urbanística Exp 051/2016
 • 136/2016. Permís parada mercat
 • 137/2016. Convocatòria ple juliol
 • 138/2016. Baixa ofici padró municpal habitants
 • 139/2016. Llicència urbanística Exp 055/2016
 • 140/2016. Rectificació capacitat Exp 090/2015
 • 141/2016. Substitució alcalde
 • 142/2016. Llicència urbanística Exp 056/2016
 • 143/2016. Canvi no substancial Exp 010/2016(A)
 • 144/2016. Canvi de nom Exp 026/2004(A)
 • 145/2016. Acceptació subvenció Diputació
 • 146/2016. Devolució d'aval Exp 037/2016
 • 147/2016. Canvi substancial Exp 020/2006(A)
 • 148/2016. Permís ambiental Exp 014/2016(A)
 • 149/2016. Llicència ambiental Exp 021/2016(A)
 • 150/2016. Liquidació taxa ocupació del Sòl
 • 151/2016. Liquidació taxa ocupació del Sól
 • 152/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
 • 153/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
 • 154/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
 • 155/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
 • 156/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
 • 157/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
 • 158/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
 • 159/2016. Autorització provisional ocupació via pública terrassa bar
 • 160/2016. Devolució d'aval Exp 041/2016
 • 161/2016. Devolució d'aval Exp 004/2016
 • 162/2016. Devolució d'aval Exp 092/2015
 • 163/2016. Devolució d'aval Exp 113/2015
 • 164/2016. Llicència urbanística Exp 054/2016
 • 165/2016. Llicència urbanística Exp 057/2016
 • 166/2016. Acceptació subvenció PUOSC 2016/2017
 • 167/2016. Llicència urbanística Exp 060/2016
 • 168/2016. Canvi emplaçament vehicle embargat.
 • 169/2016. Llicència urbanística Exp 64/16
 • 170/2016. Llicència urbanística Exp 53/16
 • 171/2016. Llicència urbanística Exp 59/16
 • 172/2016. Devolució d'aval Exp 49/16
 • 173/2016. Decret admissió Exp 58/16
 • 174/2016. Decret admissió Exp 61/16
 • 175/2016. Llicència urbanística Exp 65/16
 • 176/2016. Llicència urbanística Exp 67/16
 • 177/2016. Devolució d'aval Exp 40/16
 • 178/2016. Decret multa 4245DBX
 • 179/2016. Decret multa 2019GFN
 • 180/2016. Decret multa B8955UX
 • 181/2016. Ordre del dia ple 12/09/2016
 • 182/2016. Decret multa 3816DFV
 • 183/2016. Decret multa 7768GNB
 • 184/2016. Decret multa B8955UX
 • 185/2016. Decret multa 7612CGN
 • 186/2016. Baixa ofici Padró municipal habitants
 • 187/2016. Devolució d'aval Exp 36/16
 • 188/2016. Decret conveni menjador escoles SES
 • 189/2016. Decret conveni desendolla't Consell Comarcal d'Osona
 • 190/2016. Devolució d'aval Exp 56/16
 • 191/2016. Devolució d'aval Exp 55/16
 • 192/2016. Devolució d'aval Exp 91/13
 • 193/2016. Canvi no substancial Exp 17/14(A)
 • 194/2016. Devolució d'aval Exp 32/16
 • 195/2016. Devolució d'aval Exp 31/16
 • 196/2016. Ordre del dia ple extraordinari
 • 197/2016. Llicència urbanística Exp 75/16
 • 198/2016. Llicència urbanística Exp 76/16
 • 199/2016. Llicència urbanística Exp 78/16
 • 200/2016. Llicència urbanística Exp 26/14(A)
 • 201/2016. Decret admissió Exp 72/16
 • 202/2016. Canvi de nom i canvi no substancial Exp 22/15(A)
 • 203/2016. Llicència urbanística Exp 86/16
 • 204/2016. Llicència urbanística Exp 79/16
 • 205/2016. Targeta aparcament serveis socials
 • 206/2016. Ordre del dia ple ordinari 10/10/2016
 • 207/2016. Llicència urbanística Exp 80/16
 • 208/2016. Resolució control inicial Exp 18/15(A)
 • 209/2016. Adhesió conveni ajuts pobresa energètica
 • 210/2016. Llicència urbanística Exp 91/16
 • 211/2016. Caducitat Exp 25/14(A)
 • 212/2016. Devolució d'aval Exp 13/16
 • 213/2016. Llicència urbanística Exp 88/16
 • 214/2016. Llicència urbanística Exp 90/16
 • 215/2016. Canvi Orientació Exp 16/16(A)
 • 216/2016. Ampliacio explotació ramadera Exp 6/16(A)
 • 217/2016. Permís municipal ambiental Exp 32/15(A)
 • 218/2016. Multa 5640HMW
 • 219/2016. Devolució d'aval Exp 86/16
 • 220/2016. Devolució d'aval Exp 52/16
 • 221/2016. Llicència i canvi de nom Exp 9/03(A)
 • 222/2016. Canvi no substancial i canvi de nom Exp 22/15(A)
 • 223/2016. Decret factures gener
 • 224/2016. Decret factures febrer
 • 225/2016. Decret factures març
 • 226/2016. Decret factures abril
 • 227/2016. Decret factures maig
 • 228/2016. Decret factures juny
 • 229/2016. Decret factures juliol
 • 230/2016. Decret factures agost
 • 231/2016. Decret factures setembre
 • 232/2016. Decret factures octubre
 • 233/2016. Multa trànsit 4366GSL
 • 234/2016. Llicència urbanística Exp 82/16
 • 235/2016. Trageta aparcament 4/2016
 • 236/2016. Ordre del dia ple 14/11/2016
 • 237/2016. Ampliació explotació ramadera Exp 29/16(A)
 • 238/2016. Devolució d'aval Exp 64/16
 • 239/2016. Canvi no substancial Exp 17/16(A)
 • 240/2016. Aprovació provisional Exp 58/16
 • 241/2016. Llicència urbanística Exp 92/16
 • 242/2016. Llicència urbanística Exp 83/16
 • 243/2016. Llicència urbanística Exp 96/16
 • 244/2016. Llicència urbanística Exp 98/16
 • 245/2016. Canvi no substancial Exp 7/11(A)
 • 246/2016. Devolució d'aval Exp 45/16
 • 247/2016. Permís municipal ambiental Exp 22/04(A)
 • 248/2016. Contracte menor Sant Andreu de Gurb
 • 249/2016. Contenciós administratiu 2 Barcelona
 • 250/2016. Contracte reparació carrers municipi
 • 251/2016. Baixa ofici padró habitants Exp 5/16
 • 252/2016. Canvi de nom títols nínxols parròquia de Gurb
 • 253/2016. Canvi no substancial Exp 9/16(A)
 • 254/2016. Rectificació error capacitat Exp 29/16
 • 255/2016. Trageta aparcament discapacitat o mobilitat reduïda
 • 256/2016. Devolució d'aval Exp 68/16
 • 257/2016. Llicència urbanística Exp 100/16
 • 258/2016. Decret ordre del dia 20/12/2016
 • 259/2016. Devolució d'aval Exp 119/12
 • 260/2016. Canvi de nom Exp 3/05(A) 
 • 261/2016. Devolució d'aval Exp 48/16
 • 262/2016. Contracte fonamentació Camp de futbol
 • 263/2016. Contracte il.luminació camp de futbol
 • 264/2016. Contracte llums camp de futbol
Darrera actualització: 12.03.2020 | 17:50