Resolucions d'Alcaldia 2018

Relació de Decrets aprovats durant l'any 2018, els quals consten a les actes dels plens corresponents

 • 001_2018. Canvi no substancial Exp 34/17(A)
 • 002_2018. Devolució d'aval Exp 71/17
 • 003_2018. Llicència urbanística Exp 116/17
 • 004_2018. Llicència urbanística Exp 117/17
 • 005_2018. Llicència urbanística Exp 1/18
 • 006_2018. Devolució d'aval Exp 34/16
 • 007_2018. Devolució d'aval Exp 75/15
 • 008_2018. Llicència ambiental Exp 26/17(A)
 • 009_2018. Ordre del dia ple de gener
 • 010_2018. Adjudicació elaboració inventari
 • 011_2018. Encàrrec redacció projecte, direcció i coord. reasfalt camí St Julià 
 • 012_2018. Encàrrec redacció projecte, direcció i coord.asfalt camí La Ronda
 • 013_2018. Baixa ITV C9318BPR per fallit
 • 014_2018. Devolució d'aval Exp 65/17
 • 015_2018. Devolució d'aval Exp 111/17
 • 016_2018. Devolució d'aval Exp 7/16
 • 017_2018. Devolució d'aval Exp 128/15
 • 018_2018. Devolució d'aval Exp 26/17
 • 019_2018. Llicència ambiental Exp 24/17
 • 020_2018. Caducitat Exp 16/12(A)
 • 020_2018. Decret admissió Exp 110/17
 • 021_2018. Factures novembre
 • 022_2018. Factures desembre
 • 023_2018. Llicència primera ocupació Exp 8/17(O)
 • 024_2018. Devolució aval Exp 39/16
 • 025_2018. Canvi de nom Exp 17/05(A)
 • 026_2018. Canvi orientació Exp 26/17(A)
 • 027_2018. Llicència ambiental Exp 11/14(A)
 • 028_2018. Devolució d'aval Exp 1/18
 • 029_2018. Devolució d'aval Exp 68/17
 • 030_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
 • 031_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
 • 032_2018. Ordre del dia ple febrer
 • 033_2018. Devolució d'aval Exp 83/16
 • 034_2018. Devolució d'aval Exp 107/17
 • 035_2018. Liquidació pressupost 2017
 • 036_2018. Factures gener
 • 037_2018. Llicència urbanística Exp 3/18
 • 038_2018. Canvi de nom Exp 7/16(A)
 • 039_2018. Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
 • 040_2018. Taxa ocupació del sól 
 • 041_2018. Taxa ocupació del sól
 • 042_2018. Taxa ocupació del sól
 • 043_2018. Taxa ocupació del sól
 • 044_2018. Taxa ocupació del sól
 • 045_2018. Taxa ocupació del sól
 • 046_2018. Taxa ocupació del sól
 • 047_2018. Taxa ocupació del sól
 • 048_2018. Taxa ocupació del sól
 • 049_2018. Taxa ocupació del sól
 • 050_2018. Taxa ocupació del sól
 • 051_2018. Taxa ocupació del sól
 • 052_2018. Llicència ambiental Exp 2/18
 • 053_2018. Baixa ofici padró habitants
 • 054_2018. Devolució d'aval Exp 112/14
 • 055_2018. Devolució d'aval Exp 105/17
 • 056_2018. Llicència ambiental Exp 3/18(A)
 • 057_2018. Llicèncai urbanística Exp 8/18
 • 058_2018. Llicència urbanística Exp 9/18
 • 059_2018. Baixa ofici padró habitants
 • 060_2018. Ordre del dia ple de Març
 • 061_2018. Llicència urbanística Exp 19/18
 • 062_2018. Taxa ocupació del sól
 • 063_2018. Llicència urbanística Exp 12/18
 • 064_2018. Llicència primera ocupació Exp 1/18(O)
 • 065_2018. Sol bonificació IBI parcel.les Ajuntament
 • 066_2018. Llicència urbanística Exp 13/18
 • 067_2018. Llicència urbanística Exp 14/18
 • 068_2018. Llicència urbanística Exp 15/18
 • 069_2018. Devolució d'aval Exp OP 10/16 asfalt carrers 2016
 • 070_2018. Llicència ambiental Exp 6/18(A)
 • 071_2018. Devolució d'aval Exp 23/17
 • 072_2018. Llicèncai urbanística Exp 23/18
 • 073_2018. Rectificació sol bonificació IBI parcel.les Ajuntament
 • 074_2018. Devolució d'aval Exp 98/17
 • 075_2018. Llicència urbanística Exp 24/18
 • 076_2018. Llicèncai urbanística Exp 22/18
 • 077_2018. Paral.lització obres Exp 17/18
 • 078_2018. Canvi de nom Exp 13/13(A)
 • 079_2018. Llicència urbanística Exp 29/18
 • 080_2018. Llicència ambiental Exp 11/17
 • 081_2018. Llicència urbanística Exp 28/18
 • 082_2018. Devolució d'aval Exp 87/17
 • 083_2018. Llicència urbanística Exp 31/18
 • 084_2018. Baixa ofici padró habitants
 • 085_2018. Devolució d'aval Exp 91/17
 • 086_2018. Llicèncai urbanística Exp 33/18
 • 087_2018. Ordre del dia pla Abril
 • 088_2018. Factures febrer
 • 089_2018. Factures Març
 • 090_2018. Devolució d'aval Exp 86/01
 • 091_2018. Llicència urbanística Exp 35/18
 • 092_2018. Llicèncai urbanística Exp 39/18
 • 093_2018. Devolució d'aval Exp 81/16
 • 094_2018. Devolució d'aval Exp 24/07
 • 095_2018. Devolució d'aval Exp 55/14
 • 096_2018. Devolució d'aval Exp 75/03
 • 097_2018. Devolució d'aval Exp 29/03
 • 098_2018. Devolució d'aval Exp 99/05
 • 099_2018. Devolució d'aval Exp 37/05
 • 100_2018. Devolució d'aval Exp 32/17
 • 101_2018. Devolució d'aval Exp 12/18
 • 102_2018. Devolució d'aval Exp 6/10
 • 103_2018. Sol assumpció delegat protecció de dades
 • 104_2018. Llicència primera ocupació Exp 2/18(O)
 • 105_2018. Admissió alcaldia Exp 62/17
 • 106_2018. Estimació sol.licitud accés informació pública institut Gurb
 • 107_2018. Aprovació despesa avant projecte zona esportiva
 • 108_2018. Adjudicació obres paviment aparcament davant pavelló
 • 109_2018. Devolució d'aval Exp 9/18
 • 110_2018. Ordre del dia ple de Maig
 • 111_2018. Devolució d'aval Exp 125/03
 • 112_2018. Canvi no substancial Exp 35/17(A)
 • 113_2018. Devolució d'aval Exp 95/16
 • 114_2018. Devolució d'aval Exp 58/17 i 57/06
 • 115_2018. Llicència urbanística Exp 51/18
 • 116_2018. Devolució d'aval Exp 7/18
 • 117_2018. Devolució d'aval Exp 101/17
 • 118_2018. Factures Abril
 • 119_2018. Llicència urbanística Exp 49/18
 • 120_2018. Llicència urbanística Exp 48/18
 • 121_2018. Canvi de nom Exp 24/01(A)
 • 122_2018. Llicència urbanística Exp 54/18
 • 123_2018. Decret admissió alcaldia Exp 52/18
 • 124_2018. Decret admissió alcaldia Exp 54/18
 • 125_2018. Factures maig
 • 126_2018. Llicèncai urbanística Exp 50/18
 • 127_2018. Devolució d'aval Exp 22/18
 • 128_2018. Ordre del ple Juny
 • 129_2018. Devolució d'aval Exp 33/18
 • 130_2018. Nomenament alcalde accidental
 • 131_2018. Llicència urbanística Exp 61/18
 • 132_2018. Llicència ambiental Exp 13/18(A)
 • 133_2018. Llicència ambiental Exp 12/18(A)
 • 134_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
 • 135_2018. Llicència ambiental Exp 4/18(A)
 • 136_2018. Llicència urbanística Exp 56/18
 • 137_2018. Llicència urbanística Exp 66/18
 • 138_2018. Pròrroga llicència urbanística Exp 96/17
 • 139_2018. Devolució d'aval Exp 10/18
 • 140_2018. Devolució d'aval Exp 40/17
 • 141_2018. Devolució d'aval Exp 39/18
 • 142_2018. Devolució d'aval Exp 34/17
 • 143_2018. Autorització focs artificials nit de Sant Joan
 • 144_2018. Llicència urbanística Exp 69/18
 • 145_2018. Aprovació padró taxa cementiri 2018
 • 146_2018. Llicència urbanística Exp 64/18
 • 147_2018. Devolució d'aval Exp 70/15
 • 148_2018. Llicència primera ocupació Exp 5/17(O)
 • 149_2018. Llicència primera ocupació Exp 4/18(O)
 • 150_2018. Llicència primera ocupació Exp 3/18(O)
 • 151_2018. Devolució d'aval Exp 94/16
 • 152_2018. Ordre del dia Juliol
 • 153_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
 • 154_2018. Baixa d'ofici padró municipal d'habitants
 • 155_2018. Baixa d'ofici padró municipal d'habitants
 • 153_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
 • 154_2018. Baixa d'ofici padró municipal d'habitants
 • 155_2018. Baixa d'ofici padró municipal d'habitants
 • 156_2018. Devolució d'aval Exp 29/18
 • 157_2018. Llicència ambiental provisional Exp 17/18(A)
 • 158_2018. Llicència urbanística Exp 72/18
 • 159_2018. Devolució d'aval Exp 6/18
 • 160_2018. Devolució d'aval Exp 17/17
 • 161_2018. Decret d'admissió alcaldia Exp 59/18
 • 162_2018. Acceptació ajut actuació delegat protecció de dades
 • 163_2018. Llicència urbanística Exp 71/18
 • 164_2018. Ordre del dia extraordinàri Juliol
 • 165_2018. Sol.licitud adhesió quadre de classificació documentació municipal
 • 166_2018. Targeta aparcament per a persones amb discapacitat
 • 167_2018. Targeta aparcament per a persones amb discapacitat
 • 168_2018. Llicència ambiental Exp 19/18(A)
 • 169_2018. Nomenament alcalde accidental
 • 170_2018. Acord pagament procediment ordinàri 369/2017-Y
 • 171_2018. Llicència urbanística pròrroga Exp 75/18
 • 172_2018. Llicència urbanística Exp 78/18
 • 173_2018. Devolució d'aval Exp 61/18
 • 174_2018. Canvi no substancial Exp 18/18(A)
 • 175_2018. Llicència urbanística Exp 79/18
 • 176_2018. Rectificació nomenament alcalde accidental
 • 177_2018. Llicència ambiental Exp 14/18(A)
 • 178_2018. Resolució alcaldia 66/18 El Quer
 • 179_2018. Llicència urbanística Exp 77/18
 • 180_2018. Devolució d'aval Exp 66/18
 • 181_2018. Llicència ambiental Exp 21/18(A)
 • 182_2018. Baixa d'ofici padró municipal d'habitants
 • 183_2018. Llicència ambiental Exp 7/18(A)
 • 184_2018. Canvi de nom Exp 38/02(A)
 • 185_2018. Resolució alcaldia 20/18 El Grau
 • 186_2018. Nul
 • 187_2018. Nul
 • 188_2018. Nul
 • 189_2018. Llicència primera ocupació Exp 6/18(O)
 • 190_2018. Contracte redacció projecte Ermita de Sant Fruitós
 • 191_2018. Pròrroga llicència provisional Exp 17/18(A)
 • 192_2018. Llicència urbanística Exp 89/18
 • 193_2018. Llicència urbanística Exp 80/18
 • 194_2018. Llicència urbanística Exp 73/18
 • 195_2018. Llicència urbanística Exp 87/18
 • 196_2018. Llicència urbanística Exp 88/18
 • 197_2018. Llicència urbanística Exp 84/18
 • 198_2018. Devolució d'aval Exp 20/18
 • 199_2018. Factures Juny i Juliol
 • 200_2018. Llicència urbanística Exp 74/18
 • 201_2018. Devolució d'aval Exp 48/17
 • 202_2018. Canvi no substancial Exp 21/17(A)
 • 203_2018. Llicència urbanística Exp 25/17(A)
 • 204_2018. Llicència urbanística Exp 1/18(A)
 • 205_2018. Llicència urbanística Exp 10/18(A)
 • 206_2018. Canvi no substancial Exp 24/18(A)
 • 207_2018. Ordre del dia ple Setembre
 • 208_2018. Comunicació obres Exp 94/18
 • 209_2018. Canvi de nom Exp 2/94(A)
 • 210_2018. Devolució d'aval Exp 96/17
 • 211_2018. Devolució d'aval Exp 35/17
 • 212_2018. Llicència ambiental Exp 14/11(A)
 • 213_2018. Contracte pons Torrent Rimentol 
 • 214_2018. Contracte personal curs 2018_2019
 • 215_2018. Devolució d'aval Exp 41/15
 • 216_2018. Comunicació obres Exp 92/18
 • 217_2018. Devolució d'aval Exp 74/14
 • 218_2018. Devolució d'aval Exp 10/16
 • 219_2018. Llicència primera ocupació Exp 7/18(O)
 • 220_2018. Llicència ambiental Exp 15/18(A)
 • 221_2018. Registre sanitari municipal
 • 222_2018. Registre sanitari municipal
 • 223_2018. Devolució d'aval Exp 18/14
 • 224_2018. Registre sanitari municipal
 • 225_2018. Registre sanitari municipal
 • 226_2018. Registre sanitari municipal
 • 227_2018. Registre sanitari municipal
 • 228_2018. Registre sanitari municipal
 • 229_2018. Registre sanitari municipal
 • 230_2018. Registre sanitari municipal
 • 231_2018. Factures Agost i Setembre
 • 232_2018. Devolució d'aval Exp 23/18
 • 233_2018. Nul
 • 234_2018. Llicència urbanística Exp 100/18
 • 235_2018. Devolució d'aval Exp 57/17
 • 236_2018. Devolució d'aval Exp 95/07
 • 237_2018. Decret admissió alcaldia Exp 101/18
 • 238_2018. Llicència ambiental Exp 29/18(A)
 • 239_2018. Ordre del dia ple Octubre
 • 240_2018. Devolució d'aval Exp 79/18
 • 241_2018. Devolució d'aval Exp 8/18
 • 242_2018. Retribucions IT
 • 243_2018. Llicència urbanística Exp 102/18
 • 244_2018. Llicència urbanística Exp 60/18
 • 245_2018. Devolució d'aval Exp 95/17
 • 246_2018. Devolució d'aval Exp 25/15
 • 247_2018. Adjudicació contracte ferm camí Sant Julià Sassorba.
 • 248_2018. Deixar sense efecte Decret 192.
 • 249_2018. Registre sanitari municipal.
 • 250_2018. Devolució d'aval fibra òptica.
 • 251_2019. Llicència urbanística Exp 107/18
 • 252_2018. Pla i programa de verificació de les activitats
 • 253_2018. Llicència urbanística Exp 103/18
 • 254_2018. Decret admissió alcaldia Exp 85/18
 • 255_2018. Decret admissió alcaldia Exp 86/18
 • 256_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
 • 257_2018. Registre sanitari municipal
 • 258_2018. registre sanitari municipal
 • 259_2018. Llicència urbanística Exp 104/18
 • 260_2018. Devolució d'aval Exp 24/15
 • 261_2018. Llicència urbanística Exp 105/18
 • 262_2018. Llicència urbanística Exp 108/18
 • 263_2018. Devolució d'aval Exp 75/16
 • 264_2018. Llicència urbanística Exp 113/18
 • 265_2018. Llicència urbanística Exp 112/18
 • 266_2018. Llicència urbanística Exp 118/18
 • 267_2018. Acord acceptació ajut escola bressol
 • 268_2018. Comunicació llicència obres menors Exp 122/18
 • 269_2018. Llicència urbanística denegada Exp 122/18
 • 270_2018. Encàrrec direcció i coord SS ccOsona
 • 271_2018. Llicència urbanística Exp 89/18
 • 272_2018. Ordre del dia ple de novembre
 • 273_2018. Llicència urbanística Exp 121/18
 • 274_2018. Canvi no substancial Exp 36/18(A)
 • 275_2018. Devolució d'aval Exp 73/18
 • 276_2018. Llicència urbanística 81/18
 • 277_2018. Devolució d'aval Exp 72/18
 • 278_2018. Llicència ambiental Exp 17/18(A)
 • 279_2018. Canvi no substancial Exp 27/18(A)
 • 280_2018. Llicència ambiental Exp 26/18(A)
 • 281_2018. Devolució d'aval Exp 41/18
 • 282_2018. Decret admissió alcaldia Exp 115/18
 • 283_2018. Llicèncai urbanística Exp 124/18
 • 284_2018. Llicèncai urbanísttica Exp 130/18
 • 285_2018. Ordre del dia desembre 2018
 • 286_2018. Factures octubre i novembre 2018
 • 287_2018. Permís nucli zoològic Exp 31/18(A)
 • 288_2018. Decret admissió alcaldia Exp 126/18
 • 289_2018. Decret admissió alcaldia Exp 129/18
 • 290_2018. Devolució d'aval Exp 114/15
 • 291_2018. Devolució d'aval Exp 104/18
 • 292_2018. Acceptació ajut XXXè Concurs literari
Darrera actualització: 12.03.2020 | 17:51