Resolucions d'Alcaldia 2019

Relació de Decrets aprovats durant l'any 2019, els quals consten a les actes dels plens corresponents

 • 001_2019. Devolució d'aval Exp 53/18
 • 002_2019. Baixa ofici Padró
 • 003_2019. Canvi de nom Exp 16/15(A)
 • 004_2019. Canvi de nom Exp 26/04(A)
 • 005_2019. Baixa ofici Padró
 • 006_2019. Devolució d'aval Exp 102/18
 • 007_2019. Llicència urbanística Exp 131/18
 • 008_2019. Canvi no substancial Exp 33/18(A)
 • 009_2019. Devolució d'aval Exp 74/16
 • 010_2019. Devolució d'aval Exp 61/17
 • 011_2019. Aprovació PP SS Ermita St. Fruitós
 • 012_2019. Canvi de nom Exp 36/17(A)
 • 013_2019. Devolució d'aval Exp 5/18
 • 014_2019. Canvi de nom Exp 52/03(A)
 • 015_2019. Registre sanitari municipal.
 • 016_2019. Ordre del dia gener 2019 (anul.lat)
 • 017_2019. Devolució d'aval Exp 31/18
 • 018_2019. Ordre del dia gener 2019
 • 019_2019. Autorització provisional food truck
 • 020_2019. Devolució d'aval Exp 105/18
 • 021_2019. Aprovació convocatòria i bases
 • 022_2019. Targeta aparcament
 • 023_2019. Rectificació error
 • 024_2019. Devolució d'aval Exp 98/18
 • 025_2019. Llicència urbanística Exp 3/19
 • 026_2019. Baixa ofici padró habitants
 • 027_2019. Targeta aparcament
 • 028_2019. Admissió a tràmit Granja ecològica
 • 029_2019. Llicència urbanística Exp 9/19
 • 030_2019. Llicència urbanística Exp 7/19
 • 031_2019. Ordre del dia ple de febrer
 • 032_2019. Admissió alc Exp109/18
 • 033_2019. Incoació baixa padró habitants
 • 034_2019. Devolució d'aval Exp 87/18
 • 035_2019. Taxa ocupació del sòl Acciona Green Energy developments slu
 • 036_2019. Taxa ocupació del sòl Adamo Telecom Iberia sau
 • 037_2019. Taxa ocupació del sòl Axpo 
 • 038_2019. Taxa ocupació del sòl EDP Comercializadora sau
 • 039_2019. Taxa ocupació del sòl Electrica Caldense Energia sa
 • 040_2019. Taxa ocupació del sòl Endesa
 • 041_2019. Taxa ocupació del sòl Gurbtec Telecom sl
 • 042_2019. Taxa ocupació del sòl Iberdrola
 • 043_2019. Taxa ocupació del sòl Naturgy
 • 044_2019. Taxa d'ocyupació del sòl Orange Espagne sa
 • 045_2019. Taxa d'ocupació del sòl Union Fenosa gas comercializadora sa
 • 046_2019. Taxa d'ocupació del sòl Viesgo Energia
 • 047_2019. Taxa ocupació del sòl Bonarea Energia
 • 048_2019. Caducitat Exp 25/17
 • 049_2019. Canvi emplaçament vehicle
 • 050_2019. Admissió tràmit compactadors
 • 051_2019. Retirada vehicle abandonat 
 • 052_2019. Comunicació obres menors Exp 11/19
 • 053_2019. Devolució d'aval Exp 118_2018
 • 054_2019. Factures
 • 055_2019. Devolució d'aval Exp 112/18
 • 056_2019. Llicència activitats Exp 28/18
 • 057_2019. Llicència primera ocupació Exp 10/18
 • 058_2019. Comptes generals 2018
 • 059_2019. Baixa definitiva padró habitants
 • 060_2019. Aprovació llista concurs plaça arquitecte
 • 061_2019. Llicència urbanística Exp 13/19
 • 062_2019. Admissió alc 10/18 actuació específica
 • 063_2019. Rectificació dec 38_2019
 • 064_2019. Llicència urbanística Exp 12/19
 • 065_2019. Llicència urbanística Exp 14/19
 • 066_2019. Aprovació  Contractació auto-compactadors
 • 067_2019. Devolució d'aval Exp 117/17
 • 068_2019. Comunicació obres Exp 16/19
 • 069_2019. Llicència activitats Exp 22/17(A)
 • 070_2019. Llicèncai primera ocupació Exp 8/18(O)
 • 071_2019. Inspecció clavegueram
 • 072_2019. Adjudicació Biona N-152
 • 073_2019. Ordre del dia ple de març
 • 074_2019. Relació factures febrer 2019
 • 075_2019. Targeta aparcament 7803D
 • 076_2019. Aprovació tribunal i dates exàmen plaça arquitecte
 • 077_2019. Adjudicació obres pavimentació pati escoles velles
 • 078_2019. Dec anul.lat
 • 079_2019. Rectificació Dec 76 llista admesos concurs arquitecte
 • 080_2019. Lloguer nínxol 23 cementiri de Gurb
 • 081_2019. Exp inici caducitat padró
 • 082_2019. Devolució d'aval Exp 89/18
 • 083_2019. Comunicació obres Exp 23/19
 • 084_2019. Llicència urbanística Exp 22/18
 • 085_2019. Devolució d'aval Exp 45/17
 • 086_2019. Contractació monitor extraescolars
 • 087_2019. Sorteig membres meses eleccions 28 d'abril
 • 088_2019. Devolució d'aval Exp 31/17
 • 089_2019. Comunicació obres Exp 24/19
 • 090_2019. Devolució d'aval Exp 113/12
 • 091_2019. Canvi de nom llicència ambiental Exp 24/17(A)
 • 092_2019. Llicència urbanística Exp 26/19
 • 093_2019. Canvi no substancial Exp 36/18(A)
 • 094_2019. Adjudicació repàs i manteniment camins
 • 095_2019. Encàrrec direcció i coordinació obres camí Ronda Tram 3
 • 096_2019. Devolució d'aval Exp 8/19
 • 097_2019. Devolució d'aval Exp 14/19
 • 098_2019. Apravació del pla de seguretat obra camí Ronda Tram 3
 • 099_2019. Aprovació del pla de seguretat i salut obra camí Sant Julià 
 • 100_2019. Llicència urbanística Exp 37/19
 • 101_2019. Comunicació obres Exp 33/19
 • 102_2019. Comunicació obres Exp 32/19
 • 103_2019. Devolució d'aval Exp 101_2016
 • 104_2019. Nomenament plaça arquitecte
 • 105_2019. Adjudicació obres parquing zona esportiva
 • 106_2019. Ordre del dia ple abril
 • 107_2019. Admissió a tràmit obres Exp 34/19
 • 108_2019. Admissió a tràmit obres Exp 30/19
 • 109_2019. Admissió a tràmit obres Exp 29/19
 • 110_2019. Devolució d'aval Exp 19/19
 • 111_2019. Adjudicació subhasta tancaments escoles de Granollers i Sant Julià
 • 112_2019. Llicència primera ocupació Exp 1/19(O)
 • 113_2019. Relació factures mes de març 2019 
 • 114_2019. Adjudicació Auto compactadors.
 • 115_2019. Devolució d'aval Exp 090_2018.
 • 116_2019. Sorteig membres meses Municipals.
 • 117_2019. Sol ajut GenCat vehicle elèctric.
 • 118_2019. Acceptació ajut Piql arxiu i adjudicació
 • 119_2019. Devolució d'aval Exp 7/19.
 • 120_2019. Llicència urbanística Exp 44/19.
 • 121_2019. Relació de factures Maig 2019.
 • 122_2019. Baixa def padró habitants.
 • 123_2019. Ordre del dia.
 • 124_2019. Ajut asfalt camí granja El Picó.
 • 125_2019. Canvi de nom activitat Exp 019_2004.
 • 126_2019. Devolució d'aval obra urbanització entorn pavelló AMSA.
 • 127_2019. Registre sanitari municipal FUEGO VITAL SL.
 • 128_2019. Ordre del dia.
 • 129_2019. Incorporació Exp baixa ofici X2019000139.
 • 130_2019. Decret.
 • 131_2019. Canvi no substancial Exp 6/19(A).
 • 132_2019. Comunicació obres Exp 60/19.
 • 133_2019. Llicència urbanística Exp 54/19.
 • 134_2019. Llicència urbanística Exp 56/19.
 • 135_2019. Llicència urbanística Exp 34/18.
 • 136_2019. Devolució d'aval Exp 3/19.
 • 137_2019. Llicència primera ocupació Exp 3/19(O).
 • 138_2019. Sobresseiment Paralització obres.
 • 139_2019. Llicència urbanística Exp 6/19.
 • 140_2019. Llicència ambiental Exp 5/18(A).
 • 141_2019. Canvi de titular nínxol.
 • 142_2019. Llicència ambiental Exp 27/14(A).
 • 143_2019. Devolució d'aval Obra entorn pavelló.
 • 144_2019. Llicència urbanística Exp 59/19.
 • 145_2019. Canvi titular nínxol.
 • 146_2019. Llicència urbanística Exp 57/19.
 • 147_2019. Devolució d'aval Exp. 119/18(A).
 • 148_2019. Decret.
 • 149_2019. Llicència ambiental Exp 18/19(A).
 • 150_2019. Redacció direcció i coordinació camí Ronda.
 • 151_2019. Pròrroga llicència urbanística Exp 80/18.
 • 152_2019. Comunicació obres Exp 61/19.
 • 153_2019. Aprovació factura AMSA Camí Ronda Granollers de la plana.
 • 154_2019. Aprovació factura AMSA Camí Sant Julià.
 • 155_2019. Divisió horitzontal Exp 155/17.
 • 156_2019. Declaració vehicle residu
 • 157_2019. Comunicació obres Exp 62/19.
 • 158_2019. Llicència urbanística Exp 
 • 159_2019. Llicència urbanística Exp 67/19.
 • 160_2019. Delegació signatura padró habitants.
 • 161_2019. Factures Maig.
 • 162_2019. Llicència urbanística Exp 55/19.
 • 163_2019. Devolució d'aval Exp 21/18.
 • 164_2019. Ordre del dia última sessió legilativa 2015-2019.
 • 165_2019. Ordre del dia.
 • 166_2019. Comunicació obres Exp 73/19.
 • 167_2019. Ajut asfalt camí Mas Carous.
 • 168_2019. Contracte monitors casa estiu 2019.
 • 169_2019. Llicència urbanística Exp 75_2019.
 • 170_2019. Devolució d'aval Exp 77/18.
 • 171_2019. Permís municipal Exp 3/19.
 • 172_2019. Autorització espectacle pirotècnia.
 • 173_2019. Llicència urbanística Exp 66/19.
 • 174_2019. Comunicació obres Exp 78/19.
 • 175_2019. Llicència urbanística Exp 64/19.
 • 176_2019. Llicència urbanística Exp 74/19.
 • 177_2019. Comunicació obres Exp 80/19.
 • 178_2019. Llicència urbanística Exp 76/19.
 • 179_2019. Llicència urbanística Exp 79/19.
 • 180_2019. Llicència urbanística Exp 77/19.
 • 181_2019. Llicència urbanística Exp 71/19.
 • 182_2019. Llicència urbanística Exp 70/19.
 • 183_2019. Llicència urbanística Exp 72/19.
 • 184_2019. Llicència urbanística Exp 30/19.
 • 185_2019. Llicència urbanística Exp 69/19.
 • 186_2019. Aprovació taxa cementiri 2019.
 • 187_2019. Comunicació obres Exp 82/19.
 • 188_2019. Nomenament Tinents d'alcalde.
 • 189_2019. Nomenament delegats àreas.
 • 190_2019. Nomenament delegació de competències.
 • 191_2019. Ordre del dia Ple cartipàs.
 • 192_2019. Comunicació obres Exp 85/19.
 • 193_2019. Factures juny 2019.
 • 194_2019. Devolució d'aval Exp 35/19.
 • 195_2019. Substitució secretaria
 • 196_2019. Ordre del dia Ple juliol.
 • 197_2019. Baixa ofici definitiva.
 • 198_2019. Creació nova àrea i nou regidor.
 • 199_2019. Nomenament alcalde accidental.
 • 200_2019. Baixa ofici padró.
 • 201_2019. Llicència avtivitats Exp 13/19(A).
 • 202_2019. Llicència activitats Exp 14/19(A).
 • 203_2019. Llicència urbanística Exp 103_2019.
 • 204_2019. Comunicació obres Exp 89/19.
 • 205_2019. Llicèncai agrupació i segregació Exp 27/19(I).
 • 206_2019. Devolució d'aval Exp 26/18.
 • 207_2019. Comunicació obres Exp 91/19.
 • 208_2019. Llicència primera ocupació Exp 2/19(O).
 • 209_2019. Devolució d'aval Exp 108/18.
 • 210_2019. Comunicació obres Exp 90/19.
 • 211_2019. Llicència urbanística Exp 88/19.
 • 212_2019. Devolució d'aval Exp 53/19.
 • 213_2019. Comunicació obres Exp 86/19.
 • 214_2019. Devolució d'aval Exp 13/19.
 • 215_2019. Comunicació obres Exp 83/19.
 • 216_2019. Caducitat Exp 27/17(A).
 • 217_2019. Llicència urbanística Exp 95/19.
 • 218_2019. Comunicació obres Exp 105/19.
 • 219_2019. Comunicació obres Exp 99/19.
 • 220_2019. Admissió alcaldia actuació específica Exp 94/19.
 • 221_2019. Rectificació DECR000201 Exp 13/19(A).
 • 222_2019. Llicència urbanística Exp 86/2018.
 • 223_2019. Autorització AMTU.
 • 224_2019. Llicència urbanística Exp 87/19.
 • 225_2019. Comunicació obres Exp 100/19.
 • 226_2019. Factures juliol 2019.
 • 227_2019. Rectificació DECR000211.
 • 228_2019. Llicència urbaística Exp 65/19.
 • 229_2019. Contracte personal extaescolars i esport.
 • 230_2019. Contracte monitors casal setembre.
 • 231_2019. Llicència urbanística Exp 101/19.
 • 232_2019. Llicència urbanística Exp 52/19.
 • 233_2019. Sol. ajut no vàlid Agència de Residus
 • 234_2019. Sol. ajut Agència de Residus per recollida selectiva
 • 235_2019. Pagament trienis.
 • 236_2019. Devolució d'aval Exp 98/15 i 142/06.
 • 237_2019. Comunicació obres exp 201/19.
 • 238_2019. Llicència urbanística Exp 92/19.
 • 239_2019. Llicència ambiental Exp 29/19(A)
 • 240_2019. Comunicació obres Exp 108/19.
 • 241_2019. Comunicació obres Exp 109/19.
 • 242_2019. Ordre del dia Ple setembre.
 • 243_2019. Llicència ambiental Exp 5/19(A).
 • 244_2019. Renovació Conveni animals de companyia.
 • 245_2019. Canvi titularitat nínxols.
 • 246_2019. Llicència ambiental Exp 26/19(A).
 • 247_2019. Llicència activitats Exp 14/17(A).
 • 248_2019. Paral.lització activitat.
 • 249_2019. Llicència ambiaental Exp 22/19(A).
 • 250_2019. Devolució d'aval Exp 69/18.
 • 251_2019. Contracte personal extraescolars i esports.
 • 252_2019. Devolució d'aval Exp 102/17.
 • 253_2019. Devolució d'aval Exp 57/19.
 • 254_2019. Sorteig membres meses.
 • 255_2019. Llicència primera ocupació Exp 9/18(O).
 • 256_2019. Devolució d'aval Exp 100/19.
 • 257_2019. Canvi no substancia Exp 116/18(A).
 • 258_2019. Devolució d'aval Exp 116/18.
 • 259_2019. Llicència ambieatal Exp 32/18(A).
 • 260_2019. Canvi de nom Exp 16/99(A).
 • 261_2019. Autorització obres Exp 120/19.
 • 262_2019. Residu vehicle abandonat.
 • 263_2019. Canvi de nom Exp 19/95(A) i 20/19(A).
 • 264_2019. Llicència urbanística Exp 44/18.
 • 265_2019. Devolució d'aval Exp 143/06.
 • 266_2019. Llicència urbanística Exp 113/16.
 • 267_2019. Llicència urbanística Exp 118_2019.
 • 268_2019. Llicència d'activitats Exp 20/19(A).
 • 269_2019. Substitució alcalde vacances.
 • 270_2019. Designació advocat animalistes.
 • 271_2019. Factures agost i setembre.
 • 272_2019. Llicència ambiental Exp 19/19(A).
 • 273_2019. Devolució d'aval Exp 11/18(A)
 • 274_2019. Ordre del dia ple octubre 11102019.
 • 275_2019. Ordre del dia ple octubre 14102019.
 • 276_2019. Autorització obres Exp 122/19.
 • 277_2019. Llicència ambiental Exp 30/17(A).
 • 278_2019. Llicència urbanística Exp 116/19.
 • 279_2019. Rectificació error decret 270.
 • 280_2019. Admissió alc Exp 97/19.
 • 281_2019. Llicència ambiaeantal Exp 125/29.
 • 282_2019. Devolució d'aval Exp 48/19.
 • 283_2019. Autorització obres Exp 121/19.
 • 284_2019. Devolució d'aval Exp 102/19.
 • 285_2019. Vaga serveis mínims.
 • 286_2019. Acceptació ajut concurs literari 2019
 • 287_2019. Augment sou monitors gimnàs i pilates.
 • 288_2019. Pagament trienis.
 • 289_2019. Devolució d'aval Exp 64/18.
 • 290_2019. Aprovació PAU Autoprotecció.
 • 291_2019. Devolució d'aval Exp 125/15.
 • 292_2019. Devolució d'aval Exp 77/19.
 • 293_2019. Factures octubre.
 • 294_2019  Llicència urbanística Exp 46/19.
 • 295_2019. Llicència urbanístcia Exp 58/19.
 • 296_2019. Llicència urbanística Exp 126/19.
 • 297_2019. Declaració residu vehicles abandonats.
 • 298_2019. Ordre del dia novembre.
 • 299_2019. Sol.licitud subvenció PUOSC 2020.
 • 300_2019. Incoació Cárnicas Solá Exp 2/19.

301_2019. Reforma tram vorera carrer Andorra.
302_2019. Sol Speem teatre programa Gencat.
303_2019. Llicència urbanística Exp 128/19.
304_2019. Autorització obres Exp 130/19.
305_2019. Llicència urbanístcia Exp 115/19.

Darrera actualització: 12.03.2020 | 17:57