Resolucions d'alcaldia 2023

Relació de decrets aprovats durant l'any 2023, els quals consten a les actes dels plens corresponents:

 • 001_2023. Devolució d'avals lloguer El Femer_Desembre.
 • 002_2023. Ocupació de via pública food truck Xurreria.
 • 003_2023. Concessió targeta armes MMB.
 • 004_2023. Primera ocupació X2019000100.
 • 005_2023. Devolució d'aval X2022000574.
 • 006_2023. Devolució d'aval X2022000068.
 • 007_2023. Proposta de resolució revisió ofici.
 • 008_2023. Aprovació subvenció Diputació resiliència 3.0.
 • 009_2023. Devolució d'aval X2021000391.
 • 010_2023. Resolució definitiva plaques solars 3.
 • 011_2023. Aprovació certificat 3 i  4 obra accessos institut.
 • 012_2023. Llicència urbanística X2023000006.
 • 013_2023. Aprovació comissió estudi ordenança de l'aigua.
 • 014_2023. Aprovació remesa factures 1 2023.
 • 015_2023. Activació fase d'alerta Pla vent municipal.
 • 016_2023. Aprovació certificació única obra millora camins.
  017_2023. Ordre del dia Ple de gener.
  018_2023.  Aprovació bases i convocatòria TAG.
   
   
Darrera actualització: 21.03.2023 | 12:50