Perfil de contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública en línia de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del perfil del contractant de l'Ajuntament de Gurb. També ho podeu consultar al Portal de Transparència.

Darrera actualització: 18.01.2023 | 10:36
Darrera actualització: 18.01.2023 | 10:36