Construcció nova àrea de compactadors per la recollida de residus sòlids i urbans a la zona del camp de futbol de la Cabra de Gurb

La nova àrea de compactadors per a la recollida de residus sòlids urbans s’ubicarà on hi ha actualment els contenidors, a l’esplanada que es troba al sud del camp de futbol de La Cabra. S’hi accedeix des de la rotonda on es creuen la carretera de Manlleu a Vic, la B-522 (punt quilomètric 2-3) i l’Eix transversal, la C-25 (punt quilomètric 182), i és per a ús exclusiu dels veïns de Gurb.

La finalitat és facilitar un punt on els veïns de les cases  disseminades de Granollers de la Plana poden dipositar les deixalles domèstiques, sense esdevenir un abocament incontrolat de residus i voluminosos.

En el recinte tancat, amb accés amb acreditació prèvia, hi ha dos contenidors autocompactadors amb molta més capacitat, un per multiproducte (paper, cartró i envasos de plàstic i metall), un per rebuig, un contenidor per vidre tipus iglú, diversos contenidors d’orgànica, espai per un contenidor de roba i un per oli.

Aquest recinte ha estat construït amb materials i configuració que permeten una adequada integració en el medi rural, amb tancat de fusta i porta d’acer corten.

  • Contractista: Obres i serveis Torex, SL
  • Pressupost, IVA inclòs: 64.338,23€
  • Projecte: Serveis tècnics de l’Ajuntament de Gurb
  • Direcció obra: Serveis tècnics de l’Ajuntament de Gurb
Darrera actualització: 1.07.2022 | 11:06