Conveni sobre l'assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels Ens locals (ANGINEEL) per la Diputació de Barcelona

1.- L'objecte d'aquest Conveni el constitueix l'assumpció per la Diputació de Barcelona de la confecció de la nòmina dels empleats de l'Ajuntament de Gurb i de les activitats complementàries o derivades que expressament es detallin a la clàusula quarta d'aquest conveni.

2.- L'assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats municipals locals (per acrònim, AGINEEL) es durà a terme en virtut de l'encomanada de gestió que, en favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens local titular de la competència.

Conveni signat setembre 2020.

 

Darrera actualització: 10.05.2022 | 11:28