Senders locals

Els dos senders tenen el punt d'inici a l'Esperança i comparteixen recorregut fins la zona esportiva municipal, passant per les cases d'Avall.

  1. Sender local de Granollers de la Plana (20,2 km)
  2. Sender local de Santa Perpètua (21,8 km)

Sender local de Granollers de la Plana

Amb una llargada de 20,2 km. 

El seu recorregut passa per: la zona esportiva, Mare de Déu de Palau, Granollers de la Plana, la Pineda Vella, Chocovic i zona esportiva.

Sender local de Santa Perpètua

Amb una llargada de 21.8 km. 

El seu recorregut passa per: la zona esportiva, Font de Cases d’Avall, la casa Nova de l’Argila, Muntadella, plaça Balladora (connexió amb GR-3), Ermita de Santa Perpètua, La Solella del Forat, Serra Roja, el Pradell de l’Alzina, Font de cases d’Avall i zona esportiva.

Darrera actualització: 22.03.2022 | 13:36