Reproducció de documents

Els articles 58 a 66 del Reglament del Servei d'Arxiu Municipal (SAM) de Gurb, aprovat l'any 2011, regulen la Reproducció i ús dels documents.

En qualsevol cas, la documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent. Caldrà justificar la petició de reproducció de la documentació reservada o la de la no reservada per a finalitats comercials, que serà autoritzada o denegada per l'òrgan competent. Així mateix, l'Administració està obligada a motivar la denegació de les reproduccions. En casos d'excepcions a la reserva, l'Administració també aportarà els arguments que la permetin.

Darrera actualització: 3.02.2021 | 11:30