Bonificació de l'IBI per la instal·lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica

Segons l'Ordenança Fiscal núm. 1 de l'IBI (Impost sobre Béns immobles), els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost sobre béns immobles.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l'Ajuntament la sol·licitud de bonificació, abans del termini de 12 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 14.04.2023 | 09:14