Bonificació de l'IBI per la instal·lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica

Segons l'Ordenança Fiscal núm.1 de l'IBI (Impost sobre Béns immobles), els Béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost sobre béns immobles.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l'Ajuntament la sol·licitud de bonificació, abans del termini de 12 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 22.03.2021 | 11:11