Comptes generals

El Compte general és un conjunt de documents i estats que l’Entitat local ha d’elaborar al final de cada any per informar sobre:

  • Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l’Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l’any.
  • Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l’Entitat local durant l’any a què es referix el Compte general.
Darrera actualització: 13.03.2020 | 13:13
Darrera actualització: 13.03.2020 | 13:13