ADF (Associació Defensa Forestal)

Membres de la junta directiva

 • President: Sr. Marc Carbonell Farres
 • Vicepresident: Sr. Marcelí Lladó Simon
 • Tresorer: Sr. Ramon Vall Quer
 • Secretari: Ramon Vall Quer
 • Vocals: Srs. Ramon Farres Riera, Pere Altarriba Castany, Ramon Roca d'Argila, David Prat Xirgu i Josep Mª Falgueras Masramon

LLISTAT DE MEMBRES I UBICACIÓ DE CUBES I REMOLCS

 • Ajuntament de Gurb - Mas L'Esperança. Tel. 938 860 166
 • FEDERACIÓ ADF D'OSONA Palau firal (Vic). Tel.938 850 497
 • Jaume (coordinador Adf d'Osona) Palau Firal (Vic) Tel.651817521
 • Josep M. Falgueras Masramon, CUBA 2000 LTS.
 • David Prat Xirgu -  Emissora
 • Marc Carbonell Farres, CUBA 2000 LTS - Emissora
 • Ramon Vall Quer, CUBA 2000 LTS - Emissora
 • Ramon Farres Riera - Emissora
 • Pere Altarriba Castany, REMOLC 600 LTS.
 • Ramon Roca d’Argila
 • Marcel.lí Lladó Simon, CUBA 2000 LTS - Emissora

EN CAS D’INCENDI PODEU TRUCAR A:

 • Bombers Generalitat 085
 • ADF D'OSONA (coordinador d'Osona) Tel. 651817521 Jaume
 • Forestals (DARP) 938 895 945 (8h matí a 9h vespre)
 • Bombers Vic 938 851 080
 • Bombers accident Catarel 1a trucada 085 - 2a trucada 934 850 303
 • Mossos d'esquadra 088

Adreça electrònica: gurb@diba.cat
Darrera actualització: 2.03.2020 | 20:55