Mapa de soroll i capacitat acústica del municipi de Gurb

Aprovat inicialment pel Ple municipal de 25 de gener de 2021. Transcorregut el termini d'informació pública i havent resolt les al.legacions presentades, aquest queda aprovat definitivament. Podeu consultar el text íntegre a l'apartat de documentació.

Darrera actualització: 22.06.2021 | 13:29
Darrera actualització: 22.06.2021 | 13:29