Ple municipal

El Ple és el màxim òrgan de govern de l'Ajuntament. Està integrat per l'Alcalde, que el presideix, i per tots els regidors electes. Es renova cada quatre anys, mitjançant eleccions municipals.

Té les competències assenyalades per l'article 52 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. El Ple estableix les línies d'actuació municipal, es resolen les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador.

També té la competència de delegar en el Ple de l'Ajuntament la concessió de llicències municipals d'obres i activitats. L'Alcalde, excepcionalment, es reservarà la possibilitat de la concessió de les llicències d'obres per agilitar la gestió municipal, no obstant el decret s'haurà de ratificar al proper ple que se celebri. Aprovat al ple extraordinari del 22/06/2015.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tenen una periodicitat mensual i es realitzen a la sala de Plens de l'Ajuntament. Generalment es fan el segon dilluns de cada mes a les 21:00h. Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió.

Les sessions dels plens són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà.

En aquest apartat podeu consultar les convocatòries i les actes dels plens municipals.

Darrera actualització: 16.01.2024 | 15:04
Darrera actualització: 16.01.2024 | 15:04